Cơ chế giải quyết tranh chấp

VNJOB và Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ xử lý khiếu nại của Ứng viên (người tìm việc) trên trang, có liên quan đến nội dung tin tuyển dụng được đăng tải trên trang

Đầu mối xử lý:

Sàn thương mại điện tử VNJOB

VNJOB tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Do vậy, các thành viên khi đăng tin lên VNJOB cần đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc được đăng tải lên trang.

Trong trường hợp xảy ra sự việc gây mâu thuẫn, tranh chấp, thành viên bao gồm cả nhà tuyển dụng và ứng viên đều cần phải phối hợp với iJobs để xử lý, cung cấp giấy tờ văn bản cần thiết để chứng thực. VNJOB có thể cung cấp những thông tin liên quan đến Nhà tuyển dụng và Ứng viên nếu được một trong hai bên đề nghị (đàm bảo rằng thông tin được VNJOB cung cấp phải liên quan đến tranh chấp)

Hai bên sau khi đã giải quyết xong tranh chấp thì cần báo lại cho Ban Quản trị VNJOB. Trường hợp Nhà tuyển dụng vi phạm, tranh chấp phát sinh từ phía Nhà tuyển dụng thì VNJOB có quyền cảnh cáo, khóa hoặc chuyển tài khoản cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. VNJOB có thể gỡ và xóa bỏ toàn bộ nội dung tin tuyển dụng vi phạm trên VNJOB .

Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết giữa Nhà tuyển dụng và ứng viên thì một trong hai bên có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mỗi bên.

Thời gian giải quyết tranh chấp: Tùy thuộc theo mức độ tranh chấp để có thời gian xử lý phù hợp. Tuy nhiên, trường hợp tranh chấp có thể xử lý được trong phạm vi quyền hạn của VNJOB, Nhà tuyển dụng và Ứng viên, VNJOB cam kết tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong thời gian nhanh nhất có thể để đảm bảo mọi hoạt động bình thường của Nhà tuyển dụng và Ứng viên trên trang