sxconkho15's Recent Activity

  1. sxconkho15 đã trả lời vào chủ đề Chuyển Giao Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch.

    Giai đoạn sản xuất cồn thạch thì đơn giản. Không sử dụng nhiệt độ khi công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản...

    18/1/19 lúc 15:47
  2. sxconkho15 đã trả lời vào chủ đề Chuyển Giao Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch.

    Cồn khô và cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện nay tại các nhà hàng, quán ăn, đám tiệc. Sử dụng cồn thạch và cồn khô có ưu thế hơn nếu...

    18/1/19 lúc 07:34